Privacyverklaring

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Doel van deze regelgeving is ervoor te zorgen dat uw gegevens alleen worden gebruikt met uw toestemming. Als NVPA-therapeut houd ik mij aan de bepalingen van de AVG. Bovendien heb ik een wettelijke geheimhoudingsplicht, beroepsgeheim.

Artikel 1
Persoonlijke gegevens worden op geen enkele wijze gedeeld met derden.

Artikel 2
Persoonlijke gegevens worden vastgelegd voor zover relevant voor behandeling en administratie. Het gaat om algemene gegevens, zoals:

  • NAW- gegevens
  • Contactgegevens, zoals E-mailadres en telefoonnummers
  • Geboortedatum

En om gegevens die noodzakelijk zijn voor de voortgang van de therapie, zoals uw gezondheidstoestand en de inhoud van de sessies.

Artikel 3
Client verklaart zich met het ondertekenen van de behandelovereenkomst akkoord met de vastlegging genoemd onder artikel 2.

Artikel 4
Inzage en wijzigingen
Cliënt kan bij Praktijk Neo inzage vragen in zijn persoonlijke gegevens en cliëntendossier. Indien nodig worden persoonlijke gegevens gecorrigeerd of aangevuld. Zodra cliënt wijzigingen doorgeeft worden deze bijgewerkt in het cliëntendossier.

Ouders mogen het dossier van hun kinderen, jonger dan twaalf jaar, inzien. Tussen de twaalf en de zestien jaar kunnen zowel ouders als kind inzage krijgen. Een kind kan wel bezwaar maken tegen inzage. Vanaf zestien jaar heeft de jongere een zelfstandig recht op inzage.

Artikel 5
Bewaartermijn
Volgens de wet WBGO is Praktijk Neo verplicht het cliëntendossier 15 jaar te bewaren.

Artikel 6
Indien op verzoek van cliënt persoonlijke informatie wordt gedeeld met derden, dan wordt hiervoor eerste een toestemmingsverklaring getekend.

Artikel 7
Privacy op de zorgnota
Op de nota die u ontvangt staan de gegevens die de zorgverzekeraar vraagt, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.

  • Uw naam, adres en woonplaats
  • Uw geboortedatum
  • De datum van de sessie
  • De code van de soort therapie
  • De kosten

Artikel 8
Persoonlijke gegevens worden bewaard conform de voorschriften van de beroepsvereniging Het NVPA.

Artikel 9
De website van Neo, www.praktijk-neo.nl, is geheel cookie vrij.

logo NVPA PMS 2014