Omgaan met verlies en rouw

Welkom voor iedereen, jong en oud, die na een ingrijpend verlies op zoek is naar professionele steun en begeleiding. Verliezen horen bij ons leven. Het overlijden van mensen van wie we houden; verlies door echtscheiding; verlies van gezondheid en ook verlies van verwachtingen. Een betekenisvol verlies ontregelt je leven. Het kan gebeuren dat we uit balans raken of vastlopen. Hoe verder?
Een verlies is vaak het begin van een grote verandering in ons leven. Bij verandering hoort afscheid van het oude vertrouwde. Dat doet pijn.

Neo is kort voor ‘Naast elkaar onderweg’. Als u of uw kinderen vastlopen in rouw en steun uit uw directe omgeving niet (meer) genoeg houvast en troost biedt, loop ik graag een stukje mee. Dan verkennen we hoe je de draad van het leven geleidelijk aan weer kunt oppakken. Neo betekent ook ‘nieuw’. Het verlies verweven in ons bestaan en opnieuw openstaan voor het leven.

Naast Elkaar Onderweg

is de praktijk van
Drs. Sigrid Mulder-Kersten
info@praktijk-neo.nl
06 – 45071362

Therapie

Rouw bij overlijden

De dood van een dierbare is erg ingrijpend. Neo is er voor kinderen, jongeren en volwassenen die hulp zoeken bij het omgaan met verlies en rouw.

Begeleiding van kinderen
Als het gaat om jonge kinderen maak ik bij voorkeur eerst een afspraak met de ouder(s). We onderzoeken samen hoe zij eventueel zelf hun kind kunnen ondersteunen. Ik kan hen daarbij via oudergesprekken ondersteunen.
Vaak hebben ouders zelf teveel verdriet en zoeken zij juist een veilige en vertrouwde plek voor hun kind om zijn gevoelens te uiten en vragen te kunnen stellen. Van nature gaan kinderen hun ouders ontzien na een groot verlies. Ze willen papa of mama niet nog verdrietiger maken en stoppen hun eigen verdriet weg. Daarbij komt dat ze nog te weinig hebben geleerd hoe ze kunnen omgaan met verlieservaringen.

Begeleiding van jongeren
Een groot verlies meemaken tijdens of vlak na je puberteit kan er behoorlijk inhakken. Het oude vertrouwde valt weg. Toekomstplannen kunnen op losse schroeven komen te staan. Tegelijkertijd moeten op school keuzes worden gemaakt voor een vakkenpakket of een vervolgopleiding. Na een ingrijpend verlies ervaren jongeren vaak een kloof tussen zichzelf en leeftijdgenoten. Ze voelen zich als gevolg van de omstandigheden veel volwassener. Uiteindelijk moeten ze na een grote verandering toch verder. Therapie kan helpen bij het omgaan met de verwarde kluwen van emoties, en om weer perspectief te gaan zien.

Begeleiding van volwassenen
De dood van je kind, je partner, een broer of zus, een vriend of je ouders is een groot verlies en dit zorgt voor een ingrijpende verandering in je leven. John Lennon zong het: “het leven is wat je gebeurt, terwijl je druk bent met andere plannen.”
En hoe ga je dan verder? Hoe kom je in contact met je veerkracht? Als je het gevoel hebt, dat je vastloopt in je rouw, dat de steun uit je omgeving niet meer voldoende is? Dan ga ik graag met je op weg om te onderzoeken hoe je het verlies in je leven kunt integreren en geleidelijk de draad weer kunt oppakken.

Rouw bij scheiding

Of je nu zelf het initiatief neemt voor de scheiding of dat het je overkomt, het feit blijft dat het een grote verandering met zich meebrengt. Voor beide ouders en voor de kinderen is er sprake van verliezen. Er volgt een periode van afscheid nemen en rouwen om wat er niet meer is.

Begeleiding van kinderen/ jongeren na scheiding
Over het algemeen hebben kinderen geen stem bij de beslissing om te scheiden, maar ze scheiden wel mee. Dat heeft grote impact op hun gevoel van welbevinden. Hopelijk is het tijdelijk , maar ze missen stabiliteit en geborgenheid. Kinderen worden geconfronteerd met het verdriet van beide ouders.
Therapie kan helpen bij het leren omgaan met de realiteit van de scheiding. Daarbij is veel aandacht nodig voor het leren omgaan met een wirwar aan gevoelens.

Begeleiding van gescheiden ouders
Na een scheiding moet je je leven opnieuw gaan vormgeven. Verdriet en boosheid kunnen je evenwicht verstoren. Verlies van verwachtingen en teleurstelling over hoe het is gelopen, spelen een rol. Ouderschap blijft, maar de uitvoering kan veranderen.
Therapie kan helpen bij het omgaan met boosheid en frustraties uit het verleden, zodat er ruimte komt voor de toekomst. Coaching op de ouderrol is ook mogelijk, zodat je als ouder zelf je kinderen zo goed mogelijk kunt begeleiden tijdens het proces van de scheiding.

Therapie
De praktijkruimte heeft een huiskamersfeer om zo kinderen een veilige en warme omgeving te bieden. In de therapie maak ik naast gesprekken ook gebruik van verhalen, creatieve werkvormen, mindfulness en schrijfopdrachten. Verder werk ik met Playmobil poppetjes; dit heet ‘therapie in beeld’. Ook kan het therapeutisch bordspel “Alle Sterren Van De Hemel” worden gebruikt.

Wie is Sigrid

Sigrid Mulder (1954), geboren in Amsterdam, woont al meer dan veertig jaar met plezier in de Achterhoek. Samen met haar man heeft zij drie kinderen, die allemaal volwassen zijn. Zij heeft in haar werk altijd met en voor jeugdigen gewerkt. Haar eerste baan was vakleerkracht handvaardigheid, en kinderverzorging en opvoeding in het lager beroepsonderwijs. Zelf heeft zij op jonge leeftijd haar vader verloren. Ze herkende de problemen van leerlingen, die ook een ouder verloren hadden. Leerlingbegeleiding was toen nog niet zo goed geregeld als het nu is. Ze heeft dat als een groot gemis ervaren.

Daarom is Sigrid, toen haar kinderen allemaal naar school gingen, weer gaan studeren. Orthopedagogiek met de keuze voor sociaal-emotionele problematiek. Omgaan met verlies en rouw valt daar ook onder. Orthopedagogen werken met kinderen en ouders, als opgroeien en/ of opvoeden (tijdelijk) niet vanzelfsprekend verlopen.

In 2008 is zij gestart met Praktijk Neo, omdat haar hart ligt bij het direct werken met kinderen en hun ouders. De keuze voor specialisatie in omgaan met verlies en rouw lag voor de hand. Zowel vanuit haar eigen ervaring, als vanuit de kennis dat voor een gezonde ontwikkeling van jeugdigen het leren omgaan met verlies en rouw heel belangrijk is.

Sigrid heeft aanvullend trainingen gevolgd over omgaan met verlies en rouw na overlijden of na scheiding. Onder andere bij Marieke de Bruijn en Riet Fiddelaers-Jaspers. Verder is zij vrijwilliger geweest bij Stichting achter de Regenboog. Ze was groepsbegeleider tijdens kinder- en / of gezinsweekenden.

overmij

Vind Sigrid

U kunt eenvoudig contact met mij opnemen door een e-mail te sturen
naar info@praktijk-neo.nl

Tip: Als u de indruk heeft, dat het lang duurt voor u antwoord krijgt, even in de spambox kijken. Misschien is mijn bericht daar terecht gekomen.

U kunt ook bellen naar 06 45 07 13 62

De praktijk is gevestigd in een woonhuis op
’t Slaa 2
7123 CV Aalten

Openingstijden praktijk: dinsdag, woensdag en donderdag.

Kamer van Koophandel nummer: 09173200

Uitnodiging

U bent van harte uitgenodigd voor een vrijblijvend en kosteloos kennismakingsgesprek. U kunt uw vragen stellen. En wij kunnen van gedachten wisselen of Praktijk Neo iets voor u kan betekenen.

Tarieven

Persoonlijke kennismaking ongeveer 30/ 45 minuten
Vrijblijvend en kosteloos

Therapie (individueel)
€ 86,50 per uur (vrijgesteld van BTW)

Telefonisch / e-mail consult
€ 20,65 per kwartier (vrijgesteld van BTW)

Lezing of workshop
In overleg (BTW plichtig)

Huisbezoek
€ 86,50 per uur (excl. reistijd en reiskosten)

Duur van een sessie
Gewoonlijk duurt een sessie 60 minuten. In overleg kan dit voor jonge kinderen 45 minuten worden.

Soms is het niet mogelijk dat u en/ of uw kind naar de praktijk komen. In dat geval kunt u een afspraak maken voor een huisbezoek. Bij een kennismakingsgesprek aan huis worden geen reiskosten in rekening gebracht. Bij therapie aan huis worden bij meer dan 12 km afstand kilometervergoeding en reistijd in rekening gebracht. Voor het starten van de therapie krijgt u een opgave van de reiskosten per consult.

Vergoedingen

Bij het tweede kind onder de 18 jaar uit hetzelfde gezin krijgt u 10 % korting op het uurtarief. Bij een derde kind is dit 15%.

Ik ben geregistreerd als therapeut bij het NVPA (Nederlands Verbond voor Psychologen, Psychotherapeuten en Agogen). Op grond hiervan vergoeden een aantal zorgverzekeraars (een deel van) de kosten voor therapie.

Het beste kunt u vooraf bij uw eigen zorgverzekering navragen of u voor vergoeding in aanmerking komt. Op de website van het NVPA (hier svp een link van maken) is hierover meer informatie te vinden.

U kunt ook kijken op zorgwijzer.

Beroepsvereniging en registraties

logo-scag

SCAG inschrijving:
12338

logo NVPA PMS 2014

NVPA licentie:
100766

RBCZ licentie:
204331R

Logo-TCZ-1612

Praktijk Neo is aangesloten bij beroepsvereniging het Nederlands Verbond voor Psychologen, Psychotherapeuten en Agogen (NVPA).

Wettelijke eisen
Conform de Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg (Wkkgz) is Praktijk Neo aangesloten bij onderstaande instanties.
Het RBCZ; inschrijving als Registertherapeut BCZ. Therapeuten in dit register vallen onder het tuchtrecht van de Stichting Tuchtrecht Complementaire Zorg (TCZ).

SCAG, de gespecialiseerde geschilleninstantie voor Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg. Voor de procedure bij een klacht verwijs ik naar de cliëntenfolder van SCAG “U heeft een klacht. Wat nu?” Je kunt de folder hier downloaden.

Privacyverklaring

Lees verder

Betalingsvoorwaarden

Lees verder

Drie bomen

…. een verhaal van Evert Landwaard over omgaan met verlies…

Gisteren was ik in het bos.
Op zoek naar drie bomen, drie bomen die ik had gekend.
Drie bomen die alle drie een tak hadden verloren.
Drie bomen die daar alle drie op een andere manier mee omgegaan waren.
Gisteren.
Vandaag heb ik ze gevonden.

De eerste boom was gaan rouwen om zijn verlies en zei ieder voorjaar als de zon hem uitnodigde om te gaan groeien: “dat kan ik niet, want ik mis een tak.”
De tweede boom was geschrokken van de pijn en had maar snel besloten het verlies te vergeten.
De derde boom was ook geschrokken van de pijn. Hij had gerouwd om het verlies. En het eerste voorjaar dat de zon hem uitnodigde om te groeien had hij gezegd: “dit jaar niet.”
Maar de zon kwam het jaar daarop terug.
Nu zei de boom: “ja zon, verwarm mij, opdat ik mijn wond kan verwarmen. Ziet u mijn wond heeft warmte nodig, opdat hij weet dat hij erbij hoort.”
En het derde jaar dat de zon terugkwam sprak de boom: “ja zon, laat mij groeien, want er is nog zoveel te groeien.”

Na wat zoeken vond ik de drie bomen, of eigenlijk twee.
De eerste boom was klein gebleven. De plaats van de wond was duidelijk te zien; het was het hoogste punt van de boom.
De tweede boom was geen boom meer. Een voorjaarsstorm had hem doen omwaaien. De plek van de wond moest ik zoeken. Achter een heleboel kleine takjes en bladeren vond ik hem.
De derde boom was het moeilijkst te vinden, want ik had niet verwacht dat hij zo groot en sterk was geworden.
Maar gelukkig kon ik hem herkennen aan de dichtgegroeide wond, die hij vol trots in het zonlicht hield.